Марка

Името „Монтавит” се свързва с планини (mountain) , живот (-vit) и е представено картинно в логото на нашата компания както следва:

  • планини, предполагащи стабилност, надеждност и убежище на девствена природа 
  • слънце, представляващо поддържаща енергия и произхода на целия живот 
  • хексагонът, представляващ основната структура на много активни компоненти от лекарствата.