Нашата история

77 години Montavit – вашият професионален партньор в медицината, за да се почувствате отново здрави. Качество от Австрия – от 1945 г. до наши дни.

В своята фирмена история, Montavit може да погледне назад към голям брой важни събития в различни области, било то в разработването на продукти или в навлизането на нови пазари и интернационализацията.

2020

Построена е нова производствена сграда.

2020

2019

Изгражда се нова офис сграда.

2019

2018

Пускане на нов продукт Taviforte.

2018

2016

Пускане на нов продукт Tavituss.

2016

2015

Навлизане на пазара в Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка.

2015

2013

С Катерина Шмид, следващата семейно поколение се присъединява към Montavit.

2013

2011

Завършване на пристройка – изследователски лаборатории и производство.

2011

2009

Навлизане на пазара в Канада и Южна Корея.

2009

2005

Нова сграда в Абсам и обединяване на всички производствени дейности в Абсам.

2005

2003

Навлизане на пазара в Испания и Тайланд.

2003

2002

Навлизане на пазара в Италия.

2002

2001

NПускане на нов продукт Inкontan.

2001

2000

Навлизане на пазара в Малайзия.

2000

1997

Навлизане на пазара в Германия.

1997

1996

Придобиване на 100% от Chepharin в Клагенфурт като договорен производител на твърди форми, включително таблетки с въглен.

1996

1992

Д-р Освалд Майр поема всички акции на Монтавит.

1992

1989

От 1985 до 1989 г. целият сграден комплекс е изцяло реновиран.

1989

1986

Патент за стерилизиран с пара гел за катетър: Cathejell.

1986

1978

Д-р Освалд Майр поема 50% от акциите от д-р Албин Майр и се присъединява към компанията като управляващ директор.

1978

1955

В края на финансовата 1955 година д-р Албин Майр, като управляващ директор, придобива 50% акции от Даниел Сваровски. Останалите акции принадлежаха на д-р Фрьолих и дъщеря му д-р Ева Фрьолих.

1955

1951

Първото производство на антихистамини в Австрия. От самото начало Монтавит се стреми да се наложи на пазара със собствени продукти чрез собствени изследвания, разработване и производство на активни съставки. Това също изисква модерно техническо оборудване и свързаните с тях знания и умения. Това винаги се възнаграждава и документира с договорни поръчки, отчасти от чужбина.

1951

1950

През 1950 г. компанията се премества в нови, по-големи помещения в Абсам. Първият продукт на Montavit е “Montavit”, прахообразна хранителна добавка, съдържаща лецитин, глюкоза, витамини, протеини и какао. Това е повече от оправдано в онези времена, когато недохранването и недостигът на витамини са били отправна точка за много заболявания. Мотото на компанията по това време е “ние произвеждаме и доставяме без ограничения”.

1950

1945

През ноември 1945 г. компанията Montavit е основана от д-р Алфред Фрьолих и Даниел Сваровски с д-р Албин Майр като химик. Като място за производство е наета част от сградата в завода на Сваровски II във Ватенс.

1945

Scroll to Top