Нашата философия и ценности

Какво стои зад философията на Montavit

Името „Montavit” се свързва с планини (mountain) , живот (-vit) и е представено картинно в логото на нашата компания както следва:

  • планини, предполагащи стабилност, надеждност и убежище на девствена природа
  • слънце, представляващо поддържаща енергия и произхода на целия живот
  • хексагонът, представляващ основната структура на много активни компоненти от лекарствата.

Ценностите за устойчивост и регионалност са основата на бизнеса в Montavit, към които семейството и всеки отделен служител са отдадени.

Montavit е традиционна компания от Тирол и нейните собствени силни продукти са за ефективни и напълно нови, иновативни подходи за лечение.

Семейната фирма Montavit е надежден партньор – както за пациенти, лекари и фармацевти, така и за своите служители, клиенти и доставчици.

Montavit Logo

Нашата мисия

Нуждите на нашите клиенти, пациенти и медицински специалисти ни дават тласък за нови разработки. Било то подобрена ефективности , по-лесно администриране или по-прецизно познаване на действието на лекарство или медицинско изделие.

От суровината до готовото лекарство и медицински продукт: В продължение на десетилетия лекарите, фармацевтите и потребителите се доверяват на изпитаното качество на нашите продукти, които отговарят на най-високите международни стандарти. Сигурност, която отстояваме с името си.

Отделът за научноизследователска и развойна дейност работи по най-новите международни стандарти. Фокусът е върху новите и по-нататъшни разработки на активни съставки, готови продукти и дозирани форми, както и клинични изпитвания и научни изследвания.

Резултатът е продукт, който винаги безпогрешно се идентифицира с Montavit, заявяващ ясно и на базата на доказателства желания ефект – резултат, който дава съществен принос за растежа на компанията ни както на родния, така и на международния пазар.

Simply clever

Montavit поставя стандарти

Продуктите на Montavit са отговор на предизвикателствата на съвременната медицина, на най-новите научни открития и специалните нужди на пациентите и медицинския персонал. Те означават надеждност, ефективност и напълно нови, иновативни подходи за лечение.

Като водеща семейна фармацевтична компания, Montavit е специализирана в ключови терапевтични области. В урологията Montavit е световен пионер в стерилните анестетични лубриканти за използване при поставяне на катетри или други интервенции в уретрата.

Scroll to Top